חוסך את הצורך בריצוף סוג ב
חוסך את הצורך בריצוף סוג ב

חוסך את הצורך בריצוף סוג ב

עם מדה קל אין צורך בריצוף סוג ב' – מרצפים ישירות על המצע וחוסכים חומרי גלם ועבודה. 


טל. 5441*