איכות הסביבה
איכות הסביבה

איכות הסביבה

כמוצר ירוק, מצע מדה-קל מפחית משמעותית את צריכת החול והדיונות ובכך שומר על איכות הסביבה.


טל. 5441*