מפחית עומס על שלד המבנה
מפחית עומס על שלד המבנה

מפחית עומס על שלד המבנה

משקל מרחבי של חומרי המצע:

חול/סומסום מדה בטון מדה קל
1400 ק"ג/מ"ק                2500 ק"ג/מ"ק                    800 ק"ג/מ"ק                    

טל. 5441*