בידוד
בידוד

בידוד

מדה קל כמקדם בידוד אקוסטי טוב יותר המבודד רעשים בין המפלסים.
הנחתת עוצמת הרעש ב dB

(7 ימים לאחר היציקה)

טל. 5441*