ניקיון
ניקיון

ניקיון

   השימוש במדה קל מונע פגיעה בצנרת כתוצאה מניקיון שאריות הטיח עם פטישי חציבה

                           


טל. 5441*