חיסכון מהותי בזמן
חיסכון מהותי בזמן

חיסכון מהותי בזמן

חסכון בסגירת פתחים בתקופת החורף
חסכון בהגנה על ריצוף (מאפשר ריצוף בשלב מתקדם)
חסכון בזמן ביטון צנרת, ריצוף סוג ב'
טל. 5441*