הערכות לקראת מחסור בחול
מכתב מאת התאחדות התעשיינים בישראל חלק א'
מכתב מאת התאחדות התעשיינים בישראל חלק ב'
מכתב מאת התאחדות התעשיינים בישראל חלק ג'
טל. 5441*